Predmeti

FPRNP1SJ2
Strani jezik 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Matematika (trogodišnje)

Studenti imaju mogućnost da uče niz stranih jezika: engleski, njemački, španski, italijanski, ruski, turski i kineski.

Shodno članu 7, stav 3, Ugovora o studiranju, da bi diplomirao student mora da savlada Engleski jezik na višem srednjem nivou (B2 evropski standard), a drugi strani jezik na nižem srednjem nivou (A2).

Angažovani predavači: