Predmeti

FPRN1PP
Praktična psihofilozofija

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Matematika (trogodišnje)

.

Angažovani predavači: