Predmeti

FPRN3FDU
Filozofija digitalizacije/umjetnosti

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Primijenjena psihologija

.

Angažovani predavači: