Predmeti

FPRNP2KKG
Komunikacija i kultura govora

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje)

Cilj ovog predmeta je usvajanje pojmovnog aparata iz oblasti komunikacijskih vješina i ovladavanje vještinama kao što su refleksija, argumentovanje, pregovaranje i asertivnost i njihova primjena u odnosu i radu sa drugim pojedincima, grupama ili publikom.

Angažovani predavači: