Predmeti

FPNER3U
Umjetnost

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Modul: Matematika (trogodišnje)

Opis

Angažovani predavači: