Predmeti

MAT_STAT
Statistika

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje)

.

Angažovani predavači: