Predmeti

MAT_KOMPAN
Kompleksna analiza

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje)

.

Angažovani predavači: