Predmeti

MAT_DIPL
Diplomski rad

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 10
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Matematika (trogodišnje)

.

Angažovani predavači: