Predmeti

FPNER3UP
Upravljanje projektima

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Student uči metodologiju UP, klasični i moderni pristup planiranju i upravljanju projektima, kao i korišćenje softvera za planiranje i vodjenje projekata.

Angažovani predavači: