Predmeti

FPNER3PEK
Projektovanje elektronskih kola

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 3+0+3
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Usvajanje i sistematizacija znanja vezanih za projektovanje i proizvodnju hardvera elektronskih sistema.

Angažovani predavači: