Predmeti

FPNER1MM
Matematičko modelovanje i simulacije

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo

Opis.

Angažovani predavači: