Obavještenja

blog-img
"Ideje i karakter" u ljetnjem semestru 2020/21. god, tema: VELIKI PREOBRAŽAJ

Tema projekta „Ideje i karakter“ u ovom semestru je „VELIKI PREOBRAŽAJ“. Više informacija u nastavku. Dokumenta se mogu naći i u sekciji Download.

Teme u okviru opšte teme su:

  1. Kako je ratar „ubio“ lovca?
  2. Kako je industrijski radnik „ubio“ ratara?
  3. Kako je informatičar „ubio“ industrijskog radnika?
  4. Da li će Homo deus „ubiti“ Homo sapijensa?
  5. Da li će Homo ludens „spasiti“ Homo sapijensa?

Razradu projektnog zadatka, pravila i podjelu u grupe moguće je naći u priloženim fajlovima.

Rok za slanje imena lidera tima je četvrtak, 8. 4. 2021. do 23.59 časova.

VAŽNA NAPOMENA: Učešće u projektu Ideje i karakter je obavezno za sve studente osnovnih studija. Studenti koji neopravdano budu bili neaktivni biće kažnjeni shodno pravilima – nemogućnost polaganja ispita za koji se vezuje I&K do drugog popravnog roka!

 

VAŽNO: Svaka godina ima svog koordinatora kojem se šalju ime lidera, tema, I i II izvještaj.

I godina: Ana Maksimović (Ana.Maksimovic@udg.edu.me)

II godina: Andrea Vukčević i Sanja Krivokapić (Andrea.Vukcevic@udg.edu.me i Sanja.Krivokapic@udg.edu.me)

III godina: Maja Junčaj (Maja.Juncaj@udg.edu.me)

 

Molimo studente da što prije, pri slanju lidera i teme u četvrtak prijave i neaktivne članove kako bi u tom slučaju grupe mogle da se reorganizuju.