Predavači

Saradnik
dr Tamara Milić

Tamara Milić (1972, Podgorica) je psihološkinja i univerzitetska profesorka.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Odsjeku za psihologiju na temu “Uticaj informisanosti na mijenjanje stavova prema HIV/AIDS”. Magistrirala Obrazovne politike na Filozofskom fakultetu u Nikšiću u Crnoj Gori, Univerziteta Crne Gore – Tema: “Pravci razvoja politike inkluzivnog obrazovanja u Crnoj Gori s fokusom na đecu s autizmom”. Doktorirala je odgojne znanosti na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru, na Temu: “Psiho-pedagoške strategije unapređenja nastavničkih inkluzivnih kompetencija”. Poslije studija radila je u Podgorici kao psihologica u JU Centar za socijalni rad, Podgorica, kao psihologica u JU OŠ “Štampar Makarije”, Podgorica, potom u Ministarstvu prosvjete najprije kao savjetnica za inkluzivno obrazovanje, zatim kao Načelnica Direkcije za predškolsko i inkluzivno obrazovanje, odnosno Načelnica Direkcije za inkluzivno obrazovanje. Predśednica je Udruženja psihologa Crne Gore, saradnica na predmetu Pedagoška psihologija Fakulteta za Crnogorski jezik i književnost, Predśednica Sektorske komisije za obrazovanje i osposbljavanje, članica Etičkog odbora UNICEF u Crnoj Gori, psihologica u Komisiji za usmjeravanje djece s posebnim obrazovnim potrebama u Glavnom gradu Podgorica

Oblasti istraživanja: rani razvoj đeteta, inkluzivno obrazovanje, asistivne tehnologije u radu s đecom s posebnim obrazovnim potrebama, usluge u zajednici za đecu i porodicu, vulnerabilne grupe.

Publikacije:

 • Backović A., Milić, T. (2021), Razvoj socijalnih i emocionalnh vještina u porodici, UNICEF i Zavod za školstvo, 2021;
 • Milić, T. (2020), Manual za karijerno savjetovanje, orijentaciju i vođenje đece s posebnim obrazovnim potrebama, KulturKontakt
 • Petković S., Milić, T. (2018), Study on parenting programmes for parents of adolescents in Montenegro, UNICEF ECARO
 • Milić, T. Marić A., Radulović J. (2017), Priručnik za korišćenje Daisy udžbenika, ZUNS
 • Milić, T. Marić, A. (2015), Priručnik Rad s đecom s autizmom, ZUNS

Odabrani naučni radovi:

Izlaganja  na stručnim  i stručno-naučnim skupovima:

 • Special Olympics Europe Eurasia Teacher Online Roundtable: Experience and example of Montenegro, speaker, 5.12.2002
 • Optimalan rani razvoj za svako dijete”, panelista -10. novembar 2022, Podgorica
 • Savjet Evrope – panelista, Obrazovanje za sve, 27.10.2022. Budva
 • Online education resources, The Zero Project Conference 2020, Vienna 19-21.02.2020– presenter
 • Preschool Interactive Services – an innovative and free service for remote rural areas in Montenegropresenter, Nurturing Enviroments – For the Wellbeing of Young Children and their families, ISSA Conference, Leiden, Nedherland, 18-20.06.2019 - Session Outreach preschool services;
 • Pristup prevenciji u sistemu obrazovanja i vaspitanja u Crnoj Gori, Konferencija Izazovi i perspektive u oblasti prevencije ovisnosti, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 26-27.06.2019.
 • Primjer Crne Gore u transformaciji specijalnih škola u resursne centre – panelista; Dani defektologa, 21-24, februar, 2019, Zlatibor, Srbija,
 • Primjer Crne Gore u inkluzivnom obrazovanju – panelista, Svjetski kongres - 50 godina Specijalne Olimpijade, Baku, Azerbejdžan – 24-28.09.2018.
 • Razvoj politike inkluzivnog obrazovanja i inkluzivnog društva u Crnoj Gori, Regionalna konferencija Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu, Evropska Unija i Savjet Evrope, 16.-17.05.2018.
 • Implementing school without violence programs in Montenegro, Round table Protection of children from violence, UNICEF, Minsk, 25.04.2018.
 • Montenegro experience of developing the Strategy for the Prevention of violence against children, Round table Protection of children from violence, UNICEF, Minsk, 25.04.2018,
 • Key recommendation for the inclusive education, Conference Flourishing lives, supportive communities and sustainable development, European Association of Service providers for Persons with Disabilities, EASPD, 26-27.10.2017.
 • Regional experience in preventing bullyng and extremism in schools – example of Montenegro, International Conference on Bullying and extremism in schools, Durres, Albania 29.06.2017, European Union and Council of Europe
dr Tamara Milić
Kontakt podaci