Predavači

Saradnik
Ana Maksimović

Ana Maksimović, diplomirani psiholog, rođena je 12.05.1993. godine u Irkutsku, Ruska Federacija.

Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici. 2017. godine diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za psihologiju odbranivši diplomski rad pod nazivom "Stavovi nastavnika prema inkluziji djece sa posebnim potrebama." U oktobru 2018.godine upisala je magistarske studije "Preduzetnička ekonomija", smjer: Poslovna psihologija i menadžment na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica.

Od 2018. godine radi na Fakultetu primijenjene nauke, smjer: Primijenjena psihologija kao saradnica u nastavi i administrativnim poslovima. Njene oblasti interesovanja su: psihologija komunikacije, pedagoška psihologija i socijalna psihologija.

Pored univerzitetskog angažovanja, posebno se izdavaja njeno volontersko iskustvo, rad sa marginalizovanim grupama i edukacije (u sklopu Pedagoškog centra) od kojih se izdvajaju:

Volontiranje u OŠ.,,Mileva Lajović Lalatović“ u Nikšiću i učestvovanje u projektu opismenjavanja romske djece (2017.god.)

Savladan program stručnog usavršavanja ,,Human library- Ljudska biblioteka“ (Program je publikovan u Katalogu stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2016/2017.god.)

Savladan program stručnog usavršavanja  ,,Obrazovanje za društvenu pravdu- protiv predrasuda i stereotipa“ i učestvovanje u projektu ,,REYN- To sam ja“ Pedagoškog centra Crne gore (decembar 2016- april 2017.god)

Savladan program stručnog usavršavanja ,,Kooperativno učenje“ (Program je publikovan u Katalogu stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2016/2017.god.)

Savladan program stručnog usavršavanja ,,Persona Doll- Persona lutka“ (Program je publikovan u katalogu stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2016/2017. god.)

Učestvovanje u kampanji ,,Svi u vrtić“ pod pokroviteljstvom UNICEF-a i Ministarstva prosvete Crne gore koja ima za cilj podizanje stope upisa u predškolsko obrazovanje na sjeveru Crne Gore (2016.god.) 

Savladan program stručnog usavršavanja ,,Zajednica učenja” od strane Pedagoškog centra (2016.god.) 

Volontiranje u područnom odjeljenju OŠ.,, Božidar Vuković Podgoričanin” u projektu opismenjavanja romske djece (2016.god.)

Učestvovanje u radionicama organizovanih od strane neformalne grupe studenata i Fonda za aktivno građanstvo pod nazivom ,,Učestvuj i ti” (2015. god.)

Četvorogodišnje volontiranje i učestvovanje u projektu ,,Od desegregacije do kvalitetne integracije romskih učenika’’  i posjedovanje sertifikata o učestvovanju u studentskim- volonterskim aktivnostima u projektu: Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL-a koji žive u naselju Konik- II faza. (2012- 2016. god.)

Član je Udruženja psihologa Crne Gore od osnivanja 2016.godine.

Objavljeni radovi: 

Maksimović, A. (2018). Psihologija preduzetnika. U: Preduzetništvo VS. Rentijerstvo. (str.303-310). Beograd: Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka, url: http://www.idn.org.rs/kalendar/Preduzetnistvo_vs_rentijerstvo.pdf

 

Ana Maksimović