Predavači

Redovni profesor
dr Valentin Bucik

Valentin Bucik je rođen 02.05.1961. u Ljubljani u Sloveniji.

1985. je diplomirao na Odsjeku za psihologiju na Univerzitetu u Ljubljani sa tezom “The selection procedure at the Department of Psychology in Ljubljana: its prognostic validity regarding student's success”. 1989. je magistrirao  sa tezom: "Development of psychophysical procedures for evaluating the time of photochemical processes in human retina". 1993. je doktorirao na istom Odsjeku sa tezom: "Comparative validation of the speed of information processing paradigms and their relation to the classical construct of general (g) intelligence".

1985. je godinu dana predavao Psihologiju u Srednjoj školi za farmaciju u Ljubljani. 1986. je zaposlen na Odsjeku za psihologiju na Univerzitetu u Ljubljani kao asistent na predmetu Psihometrija. 1994. je izabran u zvanje docenta na predmetu Psihološka metodologija. Od 2005. je zaposlen kao profesor za Psihološku metodologiju na Odsjeku za psihologiju na Fakultetu umjetnosti Univerziteta u Ljubljani, a takođe je i gostujući profesor na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici u Crnoj Gori. Trenutno studentima Psihologije u Ljubljani predaje na sljedećim kursevima: Metodologija istraživanja u Psihologiji, Multivarijantne Metode, Testna teorija, Inteligencija, Nadarenost i kreativnost u prvom bolonjskom ciklusu, Primijenjena psihometrija i Napredne istraživačke metode u Psihologiji  u drugom bolonjskom ciklusu i Metodologija istraživanja u Psihologiji u trećem bolonjskom ciklusu (PhD studenti). Na UDG-u u Podgorici predaje Metodologiju istraživanja II i Principe testiranja (prva i druga godina prvog bolonjskog ciklusa). Mentorisao je i predvodio 14 PhD studenata psihologije u Ljubljani. Trenutno mentoriše pet studenata.

Njegova glavna polja istraživanja su:

- psihofizika, psihološka metodologija (uporedna evaluacija multivarijantnih statističkih metoda, pogotovo taksonomskih tehnika, primjena multivarijantnih analiza u marketinškom istraživanju, kauzalno modeliranje s kovarijantnim strukturnim analizama),

- psihološka procjena i testiranje (ispitivanje psihometrijskih svojstava određenih često korišćenih psihodijagnostičkih instrumenata, konstrukcija, modifikacija i adaptacija testova, stvaranje novih zadataka/testova za mjerenje mentalne brzine),

- različita polja diferencijalne psihologije (ispitivanje strukture psihometrijske inteligencije i veza između mentalne brzine i unutrašnje strukture psihometrijske inteligencije),

- odnosi između inteligencije, temperamenta i ličnosti,

- metodološki problemi procjene znanja i ispitivanja u školama, praćenje standarda u školskim i obrazovnim sistemima evaluacije,

- kreativnost i njeno poboljšanje preko umjetnosti

Od 1995. je bio glavni istraživač na nacionalnim istraživačkim projektima:

Brzina procesiranja informacija u mozgu kao baza hijerarhijske strukture inteligencije;

Inteligencija, mentalna brzina i dimenzije ličnosti;

Evaluacija aturskog ispita i njegove prediktivne validnosti za studiranje na Univerzitetima;

Obezbjeđivanje kvaliteta obrazovanja u Sloveniji;

Osnaživanje informacione pismenosti, (sa Odsjekom za psihologiju Univerziteta u Sarajevu u Bosni i Hercegovini);

Evaluacija ispitnog procesa u školama;

Ličnost i kognicija kao determinante odlučivanja;

Ličnost, kognicija i odlučivanje iz životne perspektive;

Razvoj testova faktorskog procesiranja nadražaja: kognitivne i audiološke perspektive.

 Kao aktivni učesnik (predavač, prezenter, organizator i/li moderator simpozijuma) je učestvovao u više od 60 (uglavnom internacionalnih) naučnih i profesionalnih skupova (kongresa, konferencija, simpozijuma) tokom prošlih 25 godina (upor. bibliografiju).

Bio je pozivan kao uvodni govornik na sljedećim internacionalnim konferencijama:

- Treća internacionalna konferencija o ličnosti u kontekstu kognicije, emocionalnosti i motivacije, Bratislava, Slovačka Republika, 2011 (Izgled, pad i ponovno oživljavanje paradigme mentalne brzine u istraživanju inteligencije tokom prošlog vijeka);

- Četvrta internacionalna konferencija o ličnosti u kontekstu kognicije, emocionalnosti i motivacije, Bratislava, Slovačka Republika, 2013 (Da li su kreativniji pojedinci manje efikasni na ubrzanim kognitivnim zadacima?);

- Dvadeset drugoj internacionalnoj konferenciji dana Ramira i Zorana Bujasa, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska, 2015 (Nadarenost i kreativnost: Mit i istina);

- Dvanaesta Alps Adria psihološka konferencija, Rijeka, Hrvatska, 2016 (Kredibilnost psihološke nauke pod pitanjem: Lekcije za naučiti od niske reproducibilnosti psiholoških studija, ISSN 1330-6812);

- Internacionalni kongres psihologa Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BiH, 2017 (Promocija nadarenosti preko kreativnosti: Podučavanje akademskih sposobnosti edukacijom u umjetnosti, ISSN 2490-3906).

Njegove internacionalne aktivnosti su široke i intenzivne. Primio je sljedeće stipendije: 1991. i 1993. za dva mjeseca u Institutu za Psihologiju Univerziteta u Beču (Austrija - Knafelj stipendija i Rector Conference ARGE Alpe-Adria stipendija), 1994. i 1995. za tri mjeseca u Institutu za Psihologiju, Karl-Franzens-Universität Graz (Austrija - Rector Conference ARGE Alpe-Adria stipendija i austrijski Institut za istočno i srednjeevropske stipendije). 1996. je bio gostujući istraživač na Institutu Psihologije Univerziteta u Triru (Njemačka) za jedan mjesec kao dio TEMPUS stipendije. Između 1999. i 2011. je bio gostujući profesor psihometrije na Odsjeku za Psihologiju Fakulteta umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina). Od 2011. do 2017. je bio gostujući profesor Eksperimentalne psihologije i Psihološke metodologije na Odsjeku za Psihologiju, Fakulteta umjetnosti na Univerzitetu Sv. Ćirilo i Metodije u Trnavi u Slovačkoj i garant njihovog studijskog programa psihologije za prvi, drugi i treći bolonjski ciklus. Od 2000. periodično predaje psihologiju na postdiplomskim programima u Univerzitetu u Zagrebu (Hrvatska), Univerzitetu u Rijeci (Hrvatska), Univerzitetu u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) i Univerzitetu u Cirihu (Švajcarska). Od 2016. je gostujući profesor Odsjeka za Psihologiju na Fakultetu Primijenjene nauke, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora.

Profesionalne aktivnosti:

-Dekan na Fakultetu umjetnosti, Univerzitet u Ljubljani (2007-2011)

-Pod-dekan na Fakultetu umjetnosti, Univerzitet u Ljubljani (2005-2007)

-Vođa Odsjeka za psihologiju, Fakultet umjetnosti, Univerzitet u Ljubljani (2002-2005 i 2015-2019)

-Zamjenik šefa na Odsjeku za psihologiju Fakulteta umjetnosti na Univerzitetu u Ljubljani (2000-2002)

-Glavni urednik časopisa Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, zvaničnog časopisa Slovenačke Psihološke Asocijacije (1999->2005), i član uredničkog odbora (2005->)

-Član uredničkog odbora časopisa: Suvremena Psihologija (Hrvatska; 2002->), Psihologijske teme  (Hrvatska; 2002->), School Field (Slovenija; 2003->)

-Jedan od četiri pomoćnih urednika u European Journal of Psychological Assessment (2007-2010)

-Član Uredničkog Odbora međunarodnog časopisa Psychological Test and Assessment Modeling (2009->)

-Recenzent članaka u časopisima: Personality and Individual Differences, European Journal of Psychological Assessment, Review of Psychology, Croatian Medical Journal, Suvremena psihologija, Psihološka obzorja, Metodološki zvezki, Kinesiologia Slovenica

-Član Nacionalnog Komiteta za Opštu Maturu (1998-2003, 2008-2012 i 2012-2016)

-Predsjedavajući Nacionalog Komiteta za Opštu Maturu (2004-2008)

-Potpredsjedavajući Nacionalnog Evaluacijskog Odbora za slovenački školski sistem (2001-2006)

-Član Stručne grupe za edukacioni rad sa nadarenom djecom u osnovnim i srednjim školama (2013-2016 i 2018-2020) u Nacionalnom Institutu za Obrazovanje u Republici Sloveniji

Profesionalni je saradnik u brojnim slovenačkim profesionalnim institucijama, kao što su: Kancelarija za školski razvoj u Ministarstvu obrazovanja, nauke i sporta (Procjena znanja u školama), Nacionalni obrazovni institut Republike Slovenije, Nacionalni ispitni centar i Centar za profesionalnu edukaciju  u postavljanju sistema procjene znanja na maturskom ispitu, Centar za psihodijagnostiku (razvoj, adaptacija i evaluacija psihometrijskih svojstava psiholoških testova (npr. Inventara Velikih pet, Ravenovih progresivnih matrica, Vekslerove skale za inteligenciju (WISC i WAIS), Psihodijagnostike u osnovnim školama, Bejlejevih skala razvoja djeteta, Pavlovskih anketa za temperament...). Član je Slovenačke psihološke asocijacije (DPS), EAPA, Evropske asocijacije za psihološku procjenu (bio je član Izvršnog odbora od 2006. do 2011. i generalni sekretar Izvršnog odbora od 2007. do 2011.), ISSID-a, Internacionalnog društva za istraživanje individualnih razlika (eng. International Society for the Study of Individual Differences) i ISIR-a, Internacionalnog društva za istraživanje inteligencije (eng. International Society for Intelligence Research). 

Njegova bibliografija na COBISS prikazuje 597 jedinica (http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190214202154-A3105635.html).

Odabrane važne reference (20 - hronološki):

Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., Bucik, V., Boben, D., Hruševar-Bobek, B., Krajnc, I., Zupančič, M. &  Horvat, M. (2018). Model "velikih pet": pripomočki za merjenje strukture osebnosti (priročnik - 3. dopolnjena izdaja). Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva. ISBN 978-961-6068-77-2.

Bucik, N., Bucik, G. & Bucik, V. (2017). Dumaj: sbornik golovolomok deja razvitija myšlenija. Moskva: Mann, Ivanov i Ferber. ISBN 978-5-00100-874-3.

Bucik, N., Bucik, G. & Bucik, V. (2017). Mozgalice za bistre glave: zabavni zadaci za djecu, mlade i odrasle. Zagreb: Mozaik knjiga. ISBN 978-953-14-2195-9. 

Fric, J. & Bucik, V. (2015). The relationship between creativity and variety of play material in the context of symbolic play. Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 24, 33-43, ISSN 2350-5141.

Šešok, S., Bolle, N., Bucik, V., Vodušek, D. B. & Kobal, J. (2014). Cognitive function in early clinical phase Huntington disease after rivastigmine treatment. Psychiatria Danubina, 26(3), 239-248, ISSN 0353-5053.

Démuthová, S. & Bucik, V. (2013). Fear of dying in relation to religiosity in adults. Studia Psychologica, 1(1), 55-64, ISSN 1642-2473.

Démuthová, S. & Bucik, V. (2013). Interdisciplinary approach to biological theories of crime. Ad Alta, 3(1), 18-22, ISSN 1804-7890.

Zager Kocjan, G., Avsec, A. & Bucik, V. (2013). Construct validity of the Big five implicit association test. Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 22, 91-104, ISSN 2350-5141.

Barić, R. & Bucik, V. (2009). Motivational differences in athletes trained by coaches of different motivational and leadership profiles. Kinesiology, 41(2), 181-194, ISSN 1331-1441.

Podlesek, A., Komidar, L., Sočan, G., Bajec, B., Bucik, V., Brenk, K. M., Vatovec, J. & Žargi, M. (2008). A comparative analysis of different procedures for measuring speech recognition threshold in quiet. Psihološka obzorja / Horizons od Psychology, 17(4), 33-49, ISSN 1318-1874.

Roškar, S., Roškar, M., Bucik, V. & Marušič, A. (2007). Problem solving for depressed suicide attempters and depressed individuals without suicide attempt. Psychiatria Danubina, 19(4), 296-302, ISSN 0353-5053.

Zadravec, T., Bucik, V. & Sočan, G. (2005). The place of dysfunctional and functional impulsivity in the personality structure. Psihološka obzorja / Horizons od Psychology, 14(2), 39-50, ISSN 1318-1874.

Roškar, M., Marušič, A., Čebašek-Travnik, Z. & Bucik, V. (2004). The frontal lobe hypothesis : impairment of executive cognitive functions in chronic alcohol in-patients. Psychiatria Danubina, 16(1/2), 21-28, ISSN 0353-5053.

Bucik, V. (2004). Pouzdanost i valjanost slovenske verzije WISC-III. Suvremena psihologija, 7(1), 5-28, ISSN 1331-9264.

Boben, D. & Bucik, V. (2003). Slovenia. In J. GEORGAS (Ed.). Culture and children's intelligence: Cross-cultural analysis of the WISC-III (pp. 181-197). San Diego, CA: Academic Press. ISBN 0-12-280055-9.

Bucik, V. (2003). Response-order effect in some self-reported personality questionnaires : the case of 16PF and BFQ. Review of Psychology, 10(2), 65-74, ISSN 1330-6812.

Bucik, V. (2002). The role of decision speed in the construct of intelligence. Psihološka obzorja / Horizons of Psychology, 11(4), 69-85, ISSN 1318-1874.

Sočan, G. & Bucik, V. (1998). Relationship between speed of information-processing and two major personality dimensions - extraversion and neuroticism. Personality and Individual Differences, 25(1), 35-48, ISSN 0191-8869.

Neubauer, A. & Bucik, V. (1996). The mental speed - IQ relationship: Unitary or modular? Intelligence, 22(1), 23-48, ISSN 0160-2896.

Bucik, V. & Neubauer, A. (1996). Bimodality in the Berlin model of intelligence structure (BIS): A replication study. Personality and Individual Differences, 21(6), 987-1005, ISSN 0191-8869.

dr Valentin Bucik