Predavači

Saradnik
mr Vuk Čađenović

Vuk Čađenović je rođen u Podgorici 1985.godine gdje je 2008.godine i završio Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore.

Magistrirao je 2012. godine na temu „Metodologija anketnih istraživanja, na primjeru Stavovi studenata o NATO integraciji Crne Gore“ na Univerzitetu Donja Gorica. Trenutno je doktorand Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis (FMEFB) – doktorska disertacija u izradi -  ,,Pristrasnost u uzoračkim istraživanjima".

Svoju karijeru je započeo u Agenciji za ispitivanje javnog mnjenja Damar, iz Podgorice, na pozicijama metodologa i direktora, u kojoj je rukovodio brojnim istraživanjima iz oblasti politike, socijologije, menadžmenta. Karijeru je nastavio u Upravi za statistiku, na mjestu pomoćnika direktora za socijalne statistike i demografiju. Od 2016.godine bio je rukovodilac istraživanja iz oblasti socijalnih statistika (Istraživanje o dohotku i uslovima života građana Crne Gore, Istraživanje o potrošnji domaćinstava, Anketa o radnoj snazi, itd.). Od 2017. godine je bio angažovan kao zamjenik rukovodioca na međunarodnom projektu – MICS istraživanje. Kao predstavnik MONSTATa, delegiran je za člana UN globalne radne grupe za izradu metodologije za mjerenje nasilja nad djecom, a dodijeljena mu je i uloga rukovodioca metodološke radne grupe u pripremi i realizaciji Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2021.godine.

Od aprila 2021.godine radi na pozicije izvršnog direktora Agencije DAMAR. 

Član je AAPOR-a (The American Association for Public Opinion Research). Govori engleski jezik.

mr Vuk Čađenović