Predmeti

FPRNP1MI1
Metodologija istraživanja 1

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2
Modul: Primijenjena psihologija

Glavna ideja predmeta je upoznavanje studenata sa bazičnim metodološkim načelima psiholoških istraživanja, strukturom i djelovima empirijskog istraživanja, kao i sa osnovnim etičkim pitanjima u istraživanju i načinom pisanja istraživačkih projekata i izvještaja.

Student/kinja nakon uspješno položenog predmeta posjeduje osnovna znanja iz oblasti projektovanja naučnih istraživanja koji se ogledaju u izboru problema istraživanja, definisanju hipoteza i varijabli, izboru nacrta istraživanja i pisanja samog projekta. Takođe se stiču znanja i vještine o prikupljanju podataka, uzrokovanju, etičkim pitanjima u izvođenju istraživanja, obradi rezultata i pisanju istraživačkog izvještaja.

Angažovani predavači: