Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Marko Simeunović

Marko Simeunović je rođen 24.9.1985. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu je završio u Ugljeviku 2000. godine. Iste te godine je i dobitnik Vukove diplome. Nakon toga se upisuje u TŠ „Mihajlo Pupin“ u Bijeljini i istu završava 2004. godine. Za vrijeme srednjoškolskog školovanja učesnik je na brojnim takmičenjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Srbiji, na kojima ostvaruje zapažene rezultate.
2004. godine upisuje Elektrotehnički fakultet u Podgorici. Osnovne akademske studije, smjer Elektronika, telekomunikacije i računari, završava 2007. godine sa prosječnom ocjenom 9.46 i iste godine upisuje Specijalističke studije, smjer Računari, koje završava 2008. godine sa prosječnom ocjenom 10. Tokom studija, za uspjehe u školovanju je nagrađivan četiri puta od strane fakulteta i jednom od strane Univerziteta.
Postdiplomske magistarske studije - smjer Računari, upisuje 2008. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Magistarski rad pod nazivom „Poboljšanja kod kubične fazne funkcije za estimaciju parametara FM signala“ odbranio je 4.12.2009. godine.
Doktorske studije upisuje u decembru 2009. godine i iste završava u aprilu 2013. godine odbranom doktorske teze pod nazivom „Razvoj estimatora polinomijalno-faznih signala sa naprednim tehnikama za pretraživanje parametara“.
U periodu od 2008. do 2014. godine bio je angažovan kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Tom prilikom je učestvovao u izvođenju nastave na sljedećim predmetima: Osnove računarstva II, Principi programiranja, Programiranje I, Programiranje II, Signali i sistemi, Web dizajn PHP & MySQL, Digitalna obrada slike, Objektno-orjentisani dizajn softvera, Programiranje kroz aplikacije, Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže, Matematika u računarstvu (napredni kurs) i Web programiranje – Java.
Od 2014-2016. godine Marko Simeunović bio je angažovan kao istraživač sa doktoratom na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici u okviru projekta „Fostering innovation based research for e-Montenegro“.

Detaljan CV možete pronaći na sledećem linku http://marko-simeunovic.online/.

Međunarodni časopisi:

 1. I. Djurović, C. Ioana, T. Thayaparan, LJ. Stanković, P. Wang, V. Popović and M. Simeunović, "Cubic phase function evaluation for multicomponent signals with application to SAR imaging," IET Signal Processing (ISSN:1751-9675), vol. 4, no. 4, August 2010, pp. 371-381.
 2. M. Simeunović and I. Djurović, "CPF-HAF estimator of polynomial phase signals," Electronics Letters, vol. 47, no. 17, August 2011, pp. 965-966.
 3. I. Djurović, S. Djukanović, M. Simeunović, P. Raković and B. Barkat, "An Efficient Joint Estimation of Wideband Polynomial-Phase Signal parameters and Direction-of-Arrival in Sensor Array, " EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, vol. 2012, no. 1, February 2012, pp. 43.
 4. I. Djurović, M. Simeunović and B. Lutovac, "Are genetic algorithms useful for the parameter estimation of FM signals?," Digital Signal Processing, vol. 22, no. 6, December 2012, pp. 1137-1144.
 5. I. Djurović, M. Simeunović, S. Djukanović and P. Wang, "A Hybrid CPF-HAF Estimation of Polynomial-Phase Signals: Detailed Statistical Analysis," IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 60, no. 10, October 2012, pp. 5010-5023.
 6. M. Simeunović, I. Djurović and S. Djukanović, "A novel refinement technique for 2-D PPS parameter estimation, Signal Processing, vol. 94, January 2014, pp. 251-254.
 7. I. Djurović and M. Simeunović, "Combined HO-CPF and HO-WD PPS Estimator," Signal, Image and Video Processing, vol. 9, no. 6, September 2015, pp. 1395-1400.
 8. I. Djurović, V. Lukin, M. Simeunović and B. Barkat, "Quasi maximum likelihood estimator of polynomial phase signals for compressed sensed data," International Journal of Electronics and Communications, vol. 68, no. 7, July 2014, pp. 631-636.
 9. M. Simeunović, and I. Djurović, "Non-uniform sampled cubic phase function, " Signal Processing, vol. 101, August 2014, pp. 99-103.
 10. I. Djurović, LJ. Stanković and M. Simeunović, "Robust time-frequency representation based on the signal normalization and concentration measures," Signal Processing, vol. 104, 2014, pp. 424-431.
 11. I. Djurović, A. A. Zelensky, V. V. Lukin, A. A. Roenko and M. Simeunović, "Robust discrete Fourier transform advantages and applications," Physical Bases of Instrumentation, vol. 2014, no. 1.
 12. I. Djurović, M. Simeunović and S. Djukanović, "Instantaneous frequency and polynomial phase parameter estimation using linear time-frequency representations," in Time-Frequency Signal Analysis and Processing: A Comprehensive Review, editor, B. Boashash, Elsevier, March 2015, pp. 615-622.
 13. I. Djurović and M. Simeunović, "Parameter estimation of non-uniform sampled polynomial-phase signals using the HOCPF-WD," Signal Processing, vol. 106, January 2015, pp. 253-258.
 14. LJ. Stanković, I. Djurović, S. Stanković, M. Simeunović, S. Djukanović and M. Daković, "Instantaneous Frequency in Time-Frequency Analysis: Concept and Estimation Algorithm," Digital Signal Processing, vol. 35, December 2014, pp. 1-13.
 15. M. Simeunović and I. Djurović, "Parameter estimation of multi-component 2D polynomial-phase signals using the 2D PHAF-based approach," IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 64, no. 3, February 2016, pp. 771-782.
 16. I. Djurović and M. Simeunović, “Resolving aliasing effect in the QML estimation of PPSs,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 53, no. 3, July 2016.
 17. A. Kozhemiakin, V. V. Lukin, S. K. Abramov, M. Simeunović, B. Djurović and I. Djurović “An approach to prediction and providing of compression ratio for DCT-based coder applied to multichannel remote sensing data,” Telecommunications and Radio Engineering, vol. 75, no. 14, November 2016, pp. pages 1255-1269.
 18. P. Raković, M. Simeunović, and I. Djurović, "On improvement of joint estimation of DOA and PPS coefficients impinging on ULA," Signal Processing (ISSN: 0165-1684), vol. 134, 2017, pp. 209-213.
 19. I. Djurović, M. Simeunović, and P Wang, "Cubic phase function: a simple solution to polynomial phase signal analysis," Signal Processing (ISSN: 0165-1684), Signal Processing, vol. 135, 2017, pp. 48-66.
 20. I. Djurović, V. Popović-Bugarin, and M. Simeunović, "The STFT-based estimator of micro-Doppler parameters," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 53, no. 3, 2017, pp. 1273-1283.
 21. I. Djurović and M. Simeunović, "Review of the quasi maximum likelihood estimator for polynomial phase signals," Digital Signal Processing, vol. 72, 2018, pp. 59-74.
 22. I. Djurović and M. Simeunović, "Estimation of higher-order polynomial phase signals in impulsive noise," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 54, no. 4, 2018, pp. 1790-1798.
 23. I. Djurović, P Wang, M. Simeunović and P. V. Orlik, "Parameter estimation of coupled polynomial phase and sinusoidal FM signals," Signal Processing, vol. 149, 2018, pp. 1-13.
 24. M. Simeunović, I. Djurović and A. Pelinković, "Parametric estimation of 2D cubic phase signals using high-order Wigner distribution with genetic algorithm," Multidimensional Systems and Signal Processing, vol. 30, no. 1, 2019, pp. 451-464.
 25. I. Djurović, and M. Simeunović, "Parameter estimation of 2D polynomial phase signals using non-uniform sampling and 2D CPF," IET Signal Processing, vol. 12, no. 9, 2018, pp. 1140-1145.
 26. V. N. Ivanović, N. Radović, I. Djurović, and M. Simeunović, "Hardware implementation of the quasi maximum likelihood estimator core for polynomial phase signals," IET Circuits, Devices & Systems, vol. 13, no. 2, 2019, pp. 131-138.
 27. M. Simeunović and I. Djurović, "A method for efficient maximization of PPS estimation functions," Digital Signal Processing, vol. 84, 2019, pp. 38-45.
 28. I. Djurović, M. Simeunović and P. Raković, "Quasi maximum-likelihood estimator of PPS on the uniform linear array," Circuits, Systems & Signal Processing, vol. 38, no. 10, 2019, pp. 4874–4889.
 29. B. Barkat, M. Ali, M. Simeunović and I. Djurović, "A configuration with several linear subarrays for the joint estimation of the apparent velocity & direction of propagation of a seismic wave," Journal of Petroleum Science and Engineering, vol. 184, no. 1, 2020, pp. 1-11.
 30. N. Radović, V. N. Ivanović, I. Djurović and M. Simeunović, "Multi-core hardware realization of the QML PPS estimator", IET Computers & Digital Techniques, to appear.

Domaći časopisi:

 1. I. Djurović i M. Simeunović, "Primjena genetičkih algoritama u estimaciji parametara polinomijalno-faznih signala," ETF Journal of Electrical Engineering, vol. 19, no. 1, Oktobar, 2011.
 2. I. Djurović, M. Simeunović i S. Djukanović, "Združena estimacija dolaznog ugla i parametara polinomijalno faznih signala primljenih antenskom rešetkom," Glasnik OPN CANU, vol. 20, 2014.

Međunarodne konferencije:

 1. I. Djurović i M. Simeunović, "Izvođenje izraza za bias i varijansu kubične fazne funkcije," Etran, Vrnjačka Banja, jun 2009.
 2. N. Ponomarenko, V. Lukin, I. Djurović and M. Simeunović, "Pre-filtering of multichannel remote sensing data for agricultural bare soil field parameter estimation," BioSense09, Novi Sad, October 2009.
 3. I. Djurović, P. Wang, C. Ioana and M. Simeunović, "Cubic Phase Function For Two-Dimensional Polynomial-Phase Signals," EUSIPCO 2010, Aalborg, Denmark, 2010.
 4. V. Lukin, S. Abramov, V. Zabrodina, D. Kurkin, A. Roenko, I. Djurović, M. Simeunović, "Automation of processing multichannel remote sensing images from spaceborne sensors," 9th International Seminar on Mathematical Models & Modeling in Laser-plasma processes, Petrovac 2011 (rad prezentiran).
 5. S. Djukanović, M. Simeunović and I. Djurović, "Estimation Refinement Techniques for the Cubic Phase Function," TELFOR 2011, Beograd, November 2011.
 6. S. Djukanović, M. Simeunović and I. Djurović, "Refinement in the estimation of multicomponent polynomial-phase signals," Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing ICASSP-2012, Kyoto, Japan, pp. 3957-3960, March 2012.
 7. I. Djurović and M. Simeunović, "Recent advances in the estimation of the polynomial-phase signals," MECO 2012, Bar, June 2012.
 8. S. Djukanović, M. Simeunović and I. Djurović, "Efficient Parameter Estimation of Polynomial-Phase Signals Impinging on a Sensor Array," MECO 2012, Bar, June 2012.
 9. M. Simeunović, S. Djukanović and I. Djurović, "A Fine Search Method for the Cubic-Phase Function-Based Estimator", EUSIPCO 2012, Bucharest, Romania.
 10. S. Djukanović, M. Simeunović and I. Djurović, "A low-complexity robust estimation of multiple wideband polynomial-phase signals in sensor array", ISPA 2013, September 4-6, 2013, Trieste, Italy.
 11. A. Pelinković, S. Djukanović, I. Djurović and M. Simeunović, "A frequency domain method for the carrier frequency offset estimation in OFDM systems", ISPA 2013, September 4-6, 2013, Trieste, Italy.
 12. A. Roenko, V. V. Lukin, I. Djurović and M. Simeunović, "Estimation of parameters for generalized Gaussian distribution," 2014 International Symposium on Communications, Control, and Signal Processing: Special Session on Information Theoretic Methods in Signal Processing, May 21-23, 2014, Athens, Greece.
 13. M. Simeunović, S. Djukanović and I. Djurović, "Quasi-maximum likelihood estimator of multiple polynomial-phase signals," International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing 2014 (ICASSP 2014), May 4-9, 2014, Florence, Italy, accepted for presentation.
 14. A. Roenko, V. V. Lukin, I. Djurović and M. Simeunović, "Overview of shape parameter estimators for generalized Gaussian distribution," Proceedings of the International Conference TCSET’2014 dedicated to the 170th anniversary of Lviv Polytechnic National University, Lviv-Slavske, Ukraine February 25 – March 1, 2014.
 15. S. Djukanović, M. Simeunović and I. Djurović, "Parametric estimation of multi-line parameters based on SLIDE algorithm," EUSIPCO 2014, September 1-5, 2014, Lisbon, Portugal.
 16. S. Djukanović and M. Simeunović, "Adaptive order selection in quasi-maximum likelihood-based IF estimation," 22st Telecommunications Forum TELFOR 2014, November 25-27, 2014, Belgrade, Serbia.
 17. A. Mihailović, M. Simeunović, N. Lekić and M. Pejanović-Djurišić, "A strategy for deploying diverse sensor-based networks as an evolution towards integrated Internet of Things and Future Internet," 22st Telecommunications Forum TELFOR 2014, November 25-27, 2014, Belgrade, Serbia.
 18. I. Djurović, E. Sejdić, N. Bulatović and M. Simeunović, "An analysis of spectral transformation techniques on graphs," Proc. SPIE 9484, Compressive Sensing IV, May 14, 2015, Baltimore, Maryland, United States.
 19. S. Djukanović, M. Simeunović and I. Djurović, "Highly non-stationary interference suppression in direct sequence spread-spectrum systems," 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, July 9-11, 2015, Prague, Czech Republic.
 20. M. Simeunović, A. Mihailović and M. Pejanović-Djurišić, "Setting up a multi-purpose internet of things system," 23rd Telecommunications Forum TELFOR 2015, November 24-26, 2015, Belgrade, Serbia.
 21. A. Mihailović, M. Sumeunović and M. Pejanović-Djurišić, "Analysis of deployment options to enhance horizontal information sharing and networking in Internet of Things," Global Wireless Summit (GWS 2016), November 27-30, 2016, Aarhus, Denmark.
 22. Abramova, S. S. Krivenko, V. V. Lukin, I. Djurović, M. Simeunović, and B. Vozel, "Blind Evaluation of noise characteristics in multi-channel Images exploiting inter-channel correlation," Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2017, 11-15 June, Bar, Montenegro.
 23. Kozhemiakin, S. Abramov, V. V. Lukin, B. Djurović, I. Djurović, and M. Simeunović, "Strategies of SAR image lossy compression by JPEG2000 and SPIHT," Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 2017, 11-15 June, Bar, Montenegro.
 24. V. Popović, M. Simeunović, and S. Šandi, "Towards an IoT solution for anti-counterfeiting protection in wine industry," 1st International Mediterranean Natural Sciences and Engineering Congress (MENSEC2017), 19-22 October 2017, Podgorica, Montenegro.
 25. N. Radović, I. Djurović, V. N. Ivanović, and M. Simeunović, “System for QML algorithm realization,” 7th Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2018, 10-14 June, Budva, Montenegro.
 26. M. Simeunović, and I. Djurović, "Recent progress in parametric/nonparametric estimation of FM signals," New trends in digital signal processing with applications, Montenegrin Academy of Science and Arts, 11. June 2018, Podgorica, Montenegro.

Domaće konferencije:

 1. I. Đurović, M. Simeunović i V. Popović, "Primjena modifikovane kubične funkcije u estimaciji parametara SAR signala," IT 2009, Žabljak, mart 2009.
 2. M. Simeunović, M. Daković i I. Đurović, "Primjena MPI za određivanje izraza za bias i varijansu kubične fazne funkcije," IT 2010, Žabljak, mart 2010.
 3. M. Simeunović, I. Đurović i S. Đukanović, "Neuniformno odabrana kubična fazna funkcija," IT 2013, Žabljak, februar 2013.
 4. A. Pelinković, I. Đurović, M. Simeunović i S. Đukanović, "Estimator parametara polinomijalno-faznih signala zasnovan na Wigner-ovoj distribuciji," IT 2013, Žabljak, februar 2013.
 5. S. Šandi, S. Radonjić, J. Drobnjak, M. Simeunović, B. Stamatović, and T. Popović, "Smart tags for brand protection and anti-counterfeiting in wine industry," Informacione Tehnologije - IT 2018, Žabljak, February, 2018.

Teze:

 1. M. Simeunović, "Primjena kubične fazne funkcije za estimaciju parametara FM signala," magistarska teza, Podgorica, 2009.
 2. M. Simeunović, "Razvoj estimatora polinomijalno-faznih signala sa naprednim tehnikama za pretraživanje parametara," doktorska teza, Podgorica, 2013.
dr Marko Simeunović