Predmeti

FPNER4RONP
Računarstvo u oblaku i nauka o podacima

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 3+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Upoznavanje studenata sa paradigmom računarstva u oblaku i osnovama nauke o podacima.

Angažovani predavači: