Predavači

Saradnik
Angel Marčev

Rođen 26. avgusta 1969. u Štipu. Osnovnu i srednju školu završio je u Štipu. Elektronski fakultet  u Nišu je upisao 1988. godine. Sledeće godine je nastavio studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na drugoj godini, smer računarska tehnika i informatika RTI.  Godine 1990. je upisao i PMF u Beogradu, studijski smer meteorologija. Status apsolventa na ETF u Beogradu stekao je 2000. godine, Odsek za računarsku tehniku i informatiku, a  8. marta 2001. godine diplomirao na Fizičkom fakultetu u Beogradu na katedri za meteorologiju, sa temom “ Zavisnost konvekcije u NCEP mezo modelu Eta od početnih uslova”  i master meteorolog zvanje stekao 7. decembra 2020.  godine, Univerzitet u Beogradu-FIZIČKI FAKULTET.

Od 2. jula 2001.  godine je zaposlen u HMZ Crne Gore, sadašnjem  ZHMS Crne Gore. Od početka svog rada dobija zadatak implementacije state-of-the-art numeričkog modela za prognozu vremena. Prvi počeci uspostavljanja numeričko-prognostičkog sistema HMZ Crne Gore  su bili sa Eta modelom. U isto vreme je učestvovao u instalaciji, konfiguraciji i održavanju web, email, ftp server sa linux Red Hat 7.1 OS

(meteo.cg.yu ).

Od 2011. godine je rukovodilac odseka za numeričko modeliranje, a od 2019. je na poziciji načelnika odseka za numeričko modeliranje, satelitska i radarska meteorologija.

 Učešče u međunarodnim i nacionalnim projektima, radionicama :

 • Eta  state-of-the-art  numerički model za prognozu vremena na ograničenu oblast, implementacija sa različitim ulaznim podacima  (ECMWF I  NCEP),  2002-2003.
 • WAM- talasni model, implementacija sa ulaznim podacima worketa_all , WRF NMM.
 • Eta DREAM, implementacija sa ulaznim  grib2 podacima from   NCEP, USA..
 • NMM-HIRES NWP model, implementacija sa različitim ulaznim podacima (ECMWF and NCEP),2004.
 • SEE-GRID-SCI, http://www.see-grid-sci.eu/
 • WRF NMM v2.2 NWP model,  implementacija  sa ulaznim  grib  podacima  (ECMWF and NCEP). 2004-2006.
 • Metview and Magick++, trening u  
 • Testbad trening ESSL, http://www.essl.org/
 • WRF NMM v3.8.1, v3.9.1, v4.1.2,  implementacija, podešavanje, automatizacija u  operativan rad numeričkog modela za prognozu vremena.
 • Vizualizacija grib1 i grib2   http://nwp.meteo.co.me/nwp/modeli/ncep/eu/scripts/ncep.php       
 • MedCOF-1/SEECOF-10 , 18-21 Novembar, Belgrad 2013.
 • MedCOF-5/SEECOF-14/PRESANORD-9 , Marakeš , Maroko , 2015.
 • GIZ Projekat “Climate Change Adaptation in Transboundarz Flood Risk Management for the Western Balkans (CCAWB II)” ,

              Instalacija, konfiguracija i podešavanje u operativnom statusu numeričkog modela za prognozu vremena WRF NMM v3.9.1 ( Weather Forecast System with Non-Hydrostatic Meso Model ( WRF NMM v3.9.1), za potrebe hidrološkog modela PANTA-RHEI.   instalacija web,ftp servera  http://nwp2.meteo.co.me/

 • Letnja škola , Beč , 2-6 jula 2018.  “ Summer School  on High Resolution Climate Change ProjectionsUniversity of Natural Resources and  Life Sciences, Vienna, 2-6 July 2018.
 • EuroCC  projekat,  instalacija,konfiguracija i run na više procesora WRF NMM v3.8.1 na HPC-YOTA  super kompjuteru i do 256 cpu. 2021-2022.

 

Angel Marčev
Objavljeni radovi
 • Verification of temperature, wind and precipitation fields for the high-resolution WRF NMM model over the complex terrain of Montenegro
 • Časopis | Technology and Health Care,vol. Pre-press, no. Pre-press, pp. 1-16, 2023
 • Izdavač | IOS Press
 • Država izdavača | The Netherlands
 • Godina izdanja | 2023
 • Kategorija | K2
 • ISBN | 1.205
 • Ključne riječi | Montenegro; WRF NMM model; Weather forecast; meteorology.
 • Link | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36641700/
 • EXAMPLE OF THE IMPORTANCE OF EARLY WARNING OF EXTREME WEATHER EVENTS IN MONTENEGRO IN THE CONTEXT OF RECENT CLIMATE CHANGE
 • Časopis | Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu 2022, br. 70, str. 57-72
 • Izdavač | Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, Beograd
 • Država izdavača | R. Srbija
 • Godina izdanja | 2022
 • Kategorija | K2
 • ISBN | ISSN 1450-7552
 • Ključne riječi | extreme weather event, significance of early warning, Montenegro
 • Link | https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=1450-75522270057B
Učešće na konferencijama
 • Konferencija Unapređivanje sistema zaštite i spašavanja
 • 30. novembar 2022. / Crna Gora
 • Uloga ZHMS CG u sistemu zaštite i spašavanja
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | https://forsmontenegro.org/konferencija-unapredivanje-sistema-zastite-i-spasavanja/