Predmeti

MAT_MMM
Matematički modeli u meteorologiji

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: