Predavači

Redovni profesor
dr Dušanka Perišić

Ime: Dušanka Perišić (rodjena Kovačević)

Adresa: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet
Trg Dositeja Obradovića 4, 21000 Novi Sad
dusanka.perisic@dmi.uns.ac.rs

Zvanje: Redovni profesor na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Obrazovanje: doktor matematičkih nauka, matematička analiza
                    Univerzitet u Novom Sadu,
                    Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1992

                    magistar matematičkih nauka, matematička analiza
                    Univerzitet u Novom Sadu,
                    Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1991

                    diplomirani matematičar,
                    Univerzitet u Novom Sadu,
                    Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1986

 

Profesionalno iskustvo:


2015- član Odbora za etička pitanja Univerziteta u Novom Sadu

2015-2018 član Stručnog veća za prirodno matematičke nuke Univerziteta u Novom Sadu

2006-2012 prodekan za finasije i organizaciju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

2004-2006 član Saveta Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

2009-2012 Chair of European Mathematical Society Committee
Women in Mathematics http://www.euro-math-soc.eu/comm-women.html

2003 - redovni profesor,
(Analiza za informatičare, Analiza II, Matematička analiza III i Matematička analiza IV, Diferencijalne jednačine, Statistika u forenzici)
Univerzitet u Novom Sadu,
Prirodno-matematički fakultet,
Departman za Matematiku i informatiku

1997-2003 vanredni profesor,
Univerzitet u Novom Sadu
Prirodno-matematički fakultet
Departman za Matematiku i informatiku

1993-1997 docent,
Univerzitet u Novom Sadu
Prirodno-matematički fakultet,
Departman za Matematiku i informatiku

1987-1993 asistent
Univerzitet u Novom Sadu,
Prirodno-matematički fakultet
Departman za Matematiku i informatiku

1986.1987 programer u preduzeću „Nafta-gas“ u Novom Sadu

 

Usavršavanja i duži boravci u inostranstvu:

1989-1990 Institutu za matematiku i geometriju,
(semestar) Univerziteta u Insbruku, Austrija,
kao stipendista Vlade Republike Austrije, rad na magistarskoj tezi.

1991 gostujući predavač, Univerzitet u Sevilji, Španija
(mesec dana)

1991 odobrena stipendija Fulbrajtove fondacije za doktorske studije u SAD, koja je suspendovana zbog uvedenih sankcija SFR Jugoslaviji

2005 gostujući profesor na Songang University i Soeul National University u Seulu,
Južna Koreja

Znanje jezika: engleski, služi se nemačkim i ruskim


Oblasti istraživanja:
Primena matematika i statistika, Funkcionalna analiza, specijalno Harmonijska analiza, Integralne transformacije i operatori

Učesnik je naučnog projekta III43007 “Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu, praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje” koji finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine, Republike Srbije. Ima 35 radova publikovanim u međunarodnim i domaćim časopisima i veći broj sopštenja na međunarodnim konferencijama. Bila u organizacionim odborima dve međunarodne konferencije iz oblasti uopštenih funkcija organizovane u Novom Sadu i predsednik organizacionog odbora konferencije 14th General meeting of EWM http://www.euro-math-soc.eu/node/459 . Ima objavljen udžbenik i zbirku zadataka za predmete koje predaje.

dr Dušanka Perišić