Predmeti

MAT_MAR
Matematička analiza rizika

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: