Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Nenad Krajnović

Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1993. godine na profilu Elektronika i Telekomunikacije. Magistrirao u junu 1997. godine na smeru Telekomunikacije. Doktorirao u januaru 2016. godine na smeru Telekomunikacije.
Od decembra 1993. do novembra 1994. godine radio kao stručni saradnik laboratorije za Telekomunikacije Instituta Mihajlo Pupin u Beogradu. Od novembra 1994. do oktobra 2016. radio na Katedri za Telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Do sada objavio više radova na domaćim i međunarodnim konferencijama i časopisima. Autor velikog broja projekata iz oblasti telekomunikacionih i računarskih mreža.
Suosnivač Serbian Open Exchange-a (SOX), prvog i jedinog nezavisnog, komercijalnog Internet Exchange-a u Srbiji Trenutno na poziciji tehničkog direktora SOX-a.

dr Nenad Krajnović
Objavljeni radovi
 • Network Topology Availability Analysis
 • Časopis | Telfor Journal
 • Izdavač | Društvo za telekomunikacije
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2011
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISSN 1821-3251
 • Ključne riječi | availability, network, topology
 • Link | http://journal.telfor.rs/Published/Vol3No1/Vol3No1_A5.pdf
 • The Design of a Highly Available Enterprise IP Telephony Network for the Power Utility of Serbia Company
 • Časopis | IEEE Communication Magazine
 • Izdavač | IEEE
 • Država izdavača | USA
 • Godina izdanja | 2009
 • Kategorija | K4
 • ISBN | DOI: 10.1109/MCOM.2009.4907417
 • Ključne riječi | VoIP, Power utility, reliability
 • Link | https://ieeexplore.ieee.org/document/4907417
Učešće na konferencijama
 • IcETRAN
 • 3. jun 2019. / Srbija
 • How to Build Internet Exchange Point from scratch
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Internet; IXP; BIRD; evolution of IXP
 • TELFOR
 • 22. novembar 2016. / Srbija
 • Network topologies for achieving maximal all-terminal network availability
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | all-terminal network availability, network design, network synthesis, network topology
 • IcETRAN
 • 13. jun 2016. / Srbija
 • Characteristics of the Traffic on Serbian Open Exchange
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Internet traffic; measurement; SOX
 • TELFOR
 • 25. novembar 2013. / Srbija
 • Simulaciona analiza mogućnosti SDN mreža
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Kontroler, Mininet, OpenFlow, POX, SDN
 • International Conference on Computer as a Tool EUROCON 2011
 • 27. april 2011. / Portugal
 • Experimental evaluation of IEEE 802.11e EDCA QoS mechanism for voice over WLAN
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | EDCA, HCF, IEEE 802.11e, QoS, VoWLAN
 • TELFOR
 • 22. novembar 2010. / Srbija
 • Analiza raspoloživosti mrežne topologije i česte zablude
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | raspoloživost, mreža, topologija
 • Bezbednost u sajber prostoru
 • 9. novembar 2009. / Srbija
 • Trendovi u ugrožavanju i zaštiti mreža i podataka
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | zaštita mreža, malware