Predmeti

FPNER3TRM
Telekomunikacije i računarske mreže

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Opis

Angažovani predavači: