Predavači

Docent
Doc. dr Aleksandra Kostić

Aleksandra Kostić je docent na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u Srbiji i gostujući profesor na Fakultetu primenjenih nauka Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Doktorirala je 2021. godine, odbranivši doktorsku tezu pod naslovom "Nekomutativne grupe i simplicijalni kompleksi", na Katedra za algebru i matematičku logiku Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od strane Matematičkog instituta SANU 2022. godine dobila je nagradu za najbolji doktorski rad iz oblasti matematike i mehanike odbranjen u 2021 godini. Do sada je objavila 6 naučnih radova u istaknutim domaćim i medjunarodnim časopisima (od kojih se 5 nalazi na SCI listi). Oblasti naučnog interesovanja su joj algebra, algebarska topologija, kombinatorika, primenjena topologija i računarstvo.

Naučno-istraživački radovi

A. Kostić, Z. Z. Petrović. Z. S. Pucanović, M. Roslavcev, On the generalized strongly nil-clean property of matrix rings, Algebra Colloquium, 28:4 (2021), pp. 625-634, DOI: 10.1142/S1005386721000481

A. Kostić, On the simplicial complexes associated to the cyclotomic polynomial, Kragujevac Journal of Mathematics, 47:2 (2023), pp. 309–329

A. Kostić, N. Milošević, Z. Petrović, Note on the Cyclotomic Polynomial Topologically, Experimental Mathematics, 01 Nov 2019, DOI: 10.1080/10586458.2019.1680464

A. Kostić, Z. Z. Petrović. Z. S. Pucanović, M. Roslavcev, On a generalized Jordan form of an infinite upper triangular matrix, Linear and Multilinear Algebra, 69:8 (2021), pp. 1534-1542, DOI: 10.1080/03081087.2019.1632783

A. Kostić, Z. Z. Petrović. Z. S. Pucanović, M. Roslavcev, Note on strongly-nil clean elements in rings, Czechoslovak Mathematical Journal, 69:1 (2019), pp. 87-92, DOI: 10.21136/CMJ.2018.0167-17

A. Kostić, Z. Z. Petrović. Z. S. Pucanović, M. Roslavcev, A generalization of nil-clean ringsMiskolc Mathematical Notes, 19:2(2018), pp. 969-981, DOI: 10.18514/MMN.2018.2585

 

Učešća na konferencijama

A.Kostić, Effective homology computation using symbolic software, 13th Serbian Mathematical Congress, Vrnjačka Banja, Serbia (2014)

A. Kostić, Ciklotomični polinomi, fundamentalne grupe i Foksov račun, 9. simpozijum ,,Matematika i primene" Beograd, Srbija (2018)

A. Kostić, The free calculus and non-isomorphism of finitely presented groups, 14th Serbian Mathematical Congress, Kragujevac, Serbia (2018)

 

Naučno-istraživački projekti

Bilateralni projekat naučne saradnje pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Turske agencije za naučna istraživanja TUBITAK, Multidimensional persistence and toric topology, 2021 – 2023

Naučno-istraživački projekat #174032 Ministarstva nauke Republike Srbije, Analiza i algebra sa primenama, 2016-trenutno

 

dr Aleksandra Kostić
Kontakt podaci