Predmeti

MAT_DISKR
Diskretna matematika

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Matematika

.

Angažovani predavači: