Predmeti

FPNER3KMT
Kompjuterske mreže i telekomunikacije

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo

Kompjuterske mreže predstavljaju osnovu svakog modernog poslovanja. Bilo koji moderan vid komunikacija se zasniva na korišćenju kompjuterskih mreža. Poznavanje osnovnih pravila funkcionisanja kompjuterskih mreža omogućava njihovo efikasno korišćenje. U okviru predmeta obrađuju se sledeće celine: osnovni servisi koji se koriste na Internetu, TCP/IPv4 i IPv6 protokoli, DNS servis i DHCP protokol, protokoli za dinamičko rutiranje saobraćaja, RIP, RIPv2, OSPF, programiranje i mrežna komunikacija pomoću programiranja.

Angažovani predavači: