Predmeti

FPNER4RONP
Računarstvo u oblaku i nauka o podacima

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo

Upoznavanje studenata sa paradigmom računarstva u oblaku i osnovama nauke o podacima.

Angažovani predavači: