Predmeti

FPNER4DR
Diplomski rad

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 0+0+8
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari

Diplomski rad se sastoji u izboru teorijskog ili istraživačkog koncepta koji predstavlja integraciju usvojenog znanja i vještina tokom pohađanja osnovnih studija.

Angažovani predavači: