Predavači

Saradnik
Zoja Šćekić

   Zoja Šćekić je rođena u Kotoru 1999. godine.Završila je osnovnu školu "Savo Ilić" i srednju školu "Gimnazija Kotor" u Kotoru, kao dobitnica diplome "LUČA".
2018. godine upisala je Fakultet primijenjene nauke, smjer Elektrotehnika i računarstvo na Univerzitetu Donja Gorica i diplomirala na istom univerzitetu (stepen B.Sc) 2022. godine kao studentkinja generacije. Diplomirala je sa temom: "Detekcija i klasifikacija parking mesta upotrebom mašinskog učenja". Tokom studija ističe osvajanje trećeg mjesta na "Climathon" takmičenju 2021.godine, kao i učestvovanje na Berzi preduzetničkih ideja 2020.godine.

   Nakon završetka studija nastavlja dalji profesionalni razvoj upisujući postdiplomske studije "Vještačka Inteligencija" na istom univerzitetu. Od oktobra 2022. godine angažovana je na univerzitetu kao istraživač pripravnica.

Publikacije:

[1] Z. Šćekić, S. Čakić, T. Popović and A. Jakovljević, "Image-Based Parking Occupancy Detection Using Deep Learning and Faster R-CNN," 2022 26th International Conference on Information Technology (IT), 2022, https://ieeexplore.ieee.org/document/9743533 

Zoja Šćekić