Predmeti

FPNER3RA
Robotika i automatika

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari

Opis

Angažovani predavači: