Predmeti

FPNER2SPA
Strukture podataka i algoritmi

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+3
Modul: Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul

Opis

Angažovani predavači: