Predavači

Saradnik
mr Stevan Čakić

Stevan Čakić rođen je 3. avgusta 1993. godine u Podgorici. Završio je osnovnu školu „Vlado Milić“ i srednju elektrotehničku školu „Vaso Aligrudić“ u Podgorici. Završio je specijalističke studije(4 godine studije) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer računarske nauke, i diplomirao na temu: Primjena alata Unity3D u oblasti proširene realnosti.

Po zavrsetku studija, Stevan je radio kao programer tri godine u kompanijama Coinis i Abago. Osim toga, radio je kao mentor mladjim programerima nakon dvije godine prakticnog iskustva. U tom periodu bio je na više konferencija u regionu i inostranstvu.

Od 2019. uključuje se na projekat Digitalne transformacije poljoprivrede i lanca snabdijevanja hranom u Crnoj Gori (DIPOL) kao istraživač kada i započinje njegov angažman na Univerzitetu Donja Gorica. U julu 2020. godine, odbranio je magistarski rad pod nazivom "Kompjuterska vizija i mašinsko učenje je sa primerom na lanac snabdevanja hrama".

Radovi:

[1] Čakić, Stevan; Popović, Aleksandar (2017), Unity3D tool in the augmented reality concept, IT Zabljak 2017

[2] Čakić, Stevan; Popović, Tomo; Šandi, Stevan; Krčo, Srđan; Gazivoda, Anita (2020), The Use of Tesseract OCR Number Recognition for Food Tracking and Tracing, IT Zabljak 2020

mr Stevan Čakić