Predmeti

MAT_ANALGEOM
Analitička geometrija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+4
Modul: Matematika (trogodišnje) - Nastavni modul

.

Angažovani predavači: