Predavači

Saradnik
Vladimir Peković

Vladimir Peković

 

Rođen 5. oktobra 1986. godine u Nikšiću. Osnovnu školu „Braća Labudović“ i gimnaziju „Stojan Cerović“ u Nikšiću završio sa odličnim uspjehom. 2005. godine upisao Prirodno-matematički fakultet, smjer Matematika i računarske nauke, nakon čega stiče zvanje Specijalista matematike i računarskih nauka.

Od septembra 2014. godine zaposlen u srednjoj mješovitoj skoli „17. Septembar“ na Žabljaku kao profesor matematike, a od 2017. u osnovnoj skoli „Dr Dragiša Ivanović“ u Podgorici.  Od septembra 2017. angažovan kao saradnik u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica.

 

Vladimir Peković