Predmeti

FPRN_JAVA
Java

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika
JAVA

 

Angažovani predavači: