Predmeti

MAT_BIOHINŽ
Biohemijsko inženjerstvo

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Modul: Matematika (trogodišnje) - Modul Primijenjena matematika

.

Angažovani predavači: