Predmeti

FPNER1IM1
Inženjerska matematika 1

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+4
Modul: Geodezija - Geoinformatika

Opis

Angažovani predavači: