Predavači

Saradnik
mr Ana Peković

Mr Ana Peković

 

Rođena je 31. jula 1987. godine u Podgorici. Osnovnu školu „Štampar Makarije“ i gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici završila je sa odličnim uspjehom. 2006. godine upisala je Prirodno-matematički fakultet, smjer Matematika i računarske nauke. Specijalističke studije završila je u avgustu 2010. godine, čime stiče zvanje Specijalista matematike i računarskih nauka. Master studije upisuje iste godine na istom fakultetu, a u decembru 2011. odbranila je magistarski rad sa ocjenom 10.

Od septembra 2010. godine zaposlena je u Školi za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“ kao nastavnik matematike. Tokom rada u školi, napredovala u zvanje nastavnik savjetnik. Od septembra 2012. do septembra 2015. angažovana je kao saradnik u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica, Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju. Od septembra 2016. angažovana kao saradnik u nastavi na fakultetu Primijenjene Nauke, a od septembra 2021. i na Politehnici.

 

mr Ana Peković