Predmeti

FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+3
Modul: Geodezija - Geoinformatika

Opis

Angažovani predavači: