Predmeti

FPRN2_FUUF
Fotografija i uvod u fotogrametriju

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+3
Modul: Geodezija - Geoinformatika

Uvоđеnjе studеnata u svjеt fоtоgramеtiје i daljinskе dеtеkciје; osnove aеrоfоtоgramеtriје, daljinskе dеtеkciје, оbradе snimaka i primеnе fоtоgramеtriје u GIS

Angažovani predavači: