Predmeti

FPRNP3DR
Diplomski rad

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 10
Obavezan: Da
Fond časova:
Modul: Geodezija - Geoinformatika

Diplomski rad se sastoji u izboru teorijskog ili istraživačkog koncepta koji predstavlja integraciju usvojenog znanja i vještina tokom pohađanja osnovnih studija.

Angažovani predavači: