Predmeti

FPNER1IM2
Inženjerska matematika 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+4+0
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Opis

Angažovani predavači: