Predmeti

FPNER1PA
Programiranje i algoritmi

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 4+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Opiis

Angažovani predavači: