Predmeti

FPNER2SIS
Signali i sistemi

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Opis

Angažovani predavači: