Predmeti

FPNER2OS
Operativni sistemi

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 4+0+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje)

Osposobljavanje studenata za apstraktno razmišljenje i sticanje osnovnih znanja u domenu ahritekture računara i operativnih sistema. Upoznavanje sa mikroprocesorima, mašinskim instrukcijama, organizacijom podataka i interakcijom između mikroprocesora, memorije i ostalih elemenata arhitekture. Upoznavanje sa modernim operativnim sistemima, njihovom organizacijom i funkcionalnostima. Uz upoznavanje teorije, studenti se osposobljavaju za instaliranje i administraciju modernih operativnih sistema i njihovo korišćenje za rešavanje praktičnih problema

Angažovani predavači: