Predmeti

FPNER3IP
Istraživački projekat

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 0+0+4
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Softversko inženjerstvo

Cilj predmeta je da student na kroz simulaciju realnog problema pokaže praktičnu osposobljenost i upotrebljivost znanja stečenog iz oblasti programiranja, odnosno da kroz istraživački projekat poveže znanja stečena tokom nastave realizaciju sopstvenog programerskog projekta.

Angažovani predavači: