Predmeti

FPNER2DE
Digitalna elektronika

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo (trogodišnje) - Internet stvari

Predmet za cilj ima da studenta upozna sa osnovnim principima Boolean algebre, brojnih sistema, predstavljanje podataka, logičkih teorema, kanoničke forme, tehnike pojednostavljenja, logička kola, dizajn kombiniranih kola, mjerenje vremena i problemi mjerenja vremena, sekvencijalnih sklopova, dizajn sekvencijalnih sklopova, konačni automati, operacije registara, osnovna računarska organizacija i dizajn. Jedna trećina predmeta je posvećena praktičnom radu sa studentima u Quartus II softveru.

Angažovani predavači: