Predmeti

FPNER4DR
Diplomski rad

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Modul: Elektrotehnika i računarstvo

Diplomski rad se sastoji u izboru teorijskog ili istraživačkog koncepta koji predstavlja integraciju usvojenog znanja i vještina tokom pohađanja osnovnih studija.

Angažovani predavači: